Anmäl dig här!

10 september 09:30 - 16:00Sankt Gertrud

Workshop: Ett hållbart Skåne

Skånes utmaningar kräver nya lösningar som kan göras tillgängliga för fler. Ingen aktör kan ensam lösa utmaningarna, utan regionen behöver ett starkt ekosystem som främjar innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida generationers behov.

Vi bjuder in till en dag med social innovation och socialt företagande i fokus och välkomnar dig som är verksam i fältet; t ex företags- och innovationsfrämjare, forskare, social innovatör, entreprenör, intraprenör, företag, förening/annan organisation, näringslivsaktör, kommunal eller regional representant.

I den aktörskartläggning som påbörjades inom projektet Social Innovation Skåne konstaterades att aktörer inom alla sektorer arbetar med dessa frågor, och att ständigt fler får upp ögonen för området. Där konstaterades också att den växande gruppen entreprenörer och innovatörer riskerade falla mellan stolarna som en följd av låg kunskap om logiken bakom social innovation. Positivt var att det fanns en utbredd önskan hos aktörerna att lära mer.

Nu vill vi gå vidare och undersöka vilka krafter som motverkar och möjliggör för ekosystemet i Skåne att främja innovation och företagande som drivs av nuvarande och framtida generationers behov. Vilka frågor behöver vi arbeta med för att stärka systemet? Vi vill ha dig med i samtalen!

Tid: Tisdagen den 10 september kl 09.30-16.00. Vi börjar med kaffe.

Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7B , 211 25 Malmö. Gångavstånd från Malmö C.

Anmälan: Senast 5 september
Lunch och fika ingår; ange önskemål om specialkost.

Dagen är del i en längre process inom projektet Ett hållbart Skåne genom socialt företagande, och kommer att dokumenteras. Sammanställningen av processen kommer så småningom att finnas tillgänglig. 

Anmäl dig här!

Projektet Ett hållbart Skåne genom socialt företagande drivs av Region Skåne med medel från Tillväxtverket och i samverkan med Coompanion, Nätverket – Idéburen sektor Skåne och SoPact. Dagen anordnas i samverkan med MSI Syd.

Sankt Gertrud

Besöksadress:

Östergatan 7B
211 25 Malmö     

Anmäl dig här!

Organiserat av

SoPact

SoPact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds Universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Mötesplats Social Innovation Syd

Mötesplats Social Innovation Syd finansieras av Malmö universitet, Malmö stad och Vinnova. 

MSI Syd är en regional kunskapsplattform kring social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande. Kunskapsplattformen ska bygga kapacitet inom och mellan organisationer för att främja utveckling, bidra till hållbar tillväxt samt ge Sydsverige möjlighet att ytterligare stärka och profilera sig nationellt och globalt. 

Som kunskapsgenerator driver, initierar, och genomför MSI Syd kunskapsdelning, kunskapsutveckling samt kopplar an till forskning. MSI Syd skapar neutrala mötesarenor där aktörer från privata, offentliga, idéburna sektorn och akademin kan mötas och dela kunskap. Som katalysator driver MSI Syd kunskapsområdet framåt och skapar förutsättningar för fler hållbara sociala innovationer och företag att bli en del av lösningen på samhällsutmaningar lokalt och globalt.